DAI

خرید دای . قیمت لحظه ای دای امروز به دلار و تومان

پرداخت میکنم(تومان) دریافت میکنم(DAI)
ارز های محبوب
Bitcoin Bitcoin
-0.28%
$68,832.34 تومان
Ethereum Ethereum
3.01%
$3,852.25 تومان
BNB BNB
-0.10%
$601.02 تومان
Solana Solana
-2.71%
$162.54 تومان
XRP XRP
-1.52%
$0.53 تومان
Dogecoin Dogecoin
-0.82%
$0.17 تومان
Toncoin Toncoin
-2.24%
$6.32 تومان
Cardano Cardano
-0.22%
$0.46 تومان
Avalanche Avalanche
-3.13%
$36.76 تومان
Polkadot Polkadot
2.60%
$7.54 تومان