از دیگر بخش های خبری بوداریچ ،دسته بندی اخبار توکن غیر مثلی و یا همان اخبار NFt است.
با بالا رفتن حجم معاملات دنیای توکن های غیر مثلی ،طیف جدیدی از کاربران به این بخش علاقمند شده و در این بین نیاز است که اخبار دقیقی از کلیه وقایع دنیای NFt داشته باشید.
آخرین وقایع دنیای NFtرا در بوداریچ دنبال کنید