ارز دیجیتال

خرید . قیمت لحظه ای امروز به دلار و تومان

پرداخت میکنم(تومان) دریافت میکنم()
ارز های محبوب
Bitcoin Bitcoin
0.06%
$69,304.95 تومان
Ethereum Ethereum
0.03%
$3,682.03 تومان
BNB BNB
-1.01%
$678.02 تومان
Solana Solana
-2.43%
$158.66 تومان
XRP XRP
-1.10%
$0.49 تومان
Dogecoin Dogecoin
-1.21%
$0.15 تومان
Toncoin Toncoin
-5.53%
$6.97 تومان
Cardano Cardano
-2.15%
$0.44 تومان
Avalanche Avalanche
-3.72%
$32.40 تومان
TRON TRON
1.63%
$0.11 تومان