بیت کوین

نوع تحلیل : تایم فریم 1 روزه
تحلیل کننده : مجید
تحلیل ارز : BTC
0 comment

#PNDC#

نوع تحلیل : کوتاه مدت
تحلیل کننده : معتمد
تحلیل ارز : BTC
0 comment

#LINK

نوع تحلیل : کوتاه مدت
تحلیل کننده : معتمد
تحلیل ارز : LINK
0 comment

BITCOIN

نوع تحلیل : کوتاه مدت
تحلیل کننده : معتمد
تحلیل ارز : BTC
0 comment

بیت کوین

نوع تحلیل : کوتاه مدت
تحلیل کننده : Majid
تحلیل ارز : BTC
0 comment

#lunc

نوع تحلیل : کوتاه مدت
تحلیل کننده : معتمد
تحلیل ارز : LUNC
0 comment

Solana

نوع تحلیل : کوتاه مدت
تحلیل کننده : معتمد
تحلیل ارز : SOL
0 comment

#FTT

نوع تحلیل : کوتاه مدت
تحلیل کننده : معتمد
تحلیل ارز : FTT
0 comment

FEG

نوع تحلیل : تایم فریم 1 روزه
تحلیل کننده : معتمد
تحلیل ارز : FEG
0 comment

بیتکوین

نوع تحلیل : کوتاه مدت
تحلیل کننده : معتمد
تحلیل ارز : BTC
0 comment